Terug

Contentmarketing voor de kleintjes


Veel marketeers en communicatieprofessionals schreeuwen dat een bedrijf pas écht relevant kan zijn met een gedegen contentmarketingplan en een dito executie. Zonder ben je nergens volgens hen. Voor een groot gedeelte deel ik deze gedachte, maar voor bedrijven met een beperkte slagkracht kan het naleven van een contentmarketingplan een flinke uitdaging zijn. Het vergt energie, doorzettingsvermogen, structuur en de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen. Ondanks deze veeleisendheid maakt een klein begin al een verschil tussen wel relevant en niet relevant kunnen zijn voor je klant

Een klein begin start met het stellen van de simpele vraag: Hoe kan ik precies relevant zijn voor mijn klanten? Dit hoeven geen grote kostbare gebaren te zijn, omdat relevantie ook in de kleine gebaren schuilt. Al deze relevante gebaren tezamen dragen bij aan de betekenisgeving van de klant aan jouw product of dienst. Om jou als klein bedrijf, of groter bedrijf, op weg te helpen hebben wij zes praktische tips geformuleerd die eenvoudig zijn toe te passen. 

Wijs iemand als verantwoordelijke aan 

Meerdere kapiteins op het schip leiden in de regel vaak tot verwarring. Geef iemand als verantwoordelijke de ruimte om zijn of haar lijn aan te brengen in de communicatie. Trek als leidinggevende samen op om hier spelenderwijs vorm en invulling aan te geven. Een duidelijk aanspreekpunt creëert rust, richting en overzicht. 

Maak je contentkalender zo laagdrempelig als het doen van een bakje koffie 

Begin óf eindig de dag met een gesprek over wat je de komende dag(en) kunt ondernemen en leg dit vast in een zogenaamde contentkalender. Dit document helpt enerzijds om grip te krijgen op je verspreiding van content en anderzijds helpt het op een later moment om te reflecteren op de ondernomen acties. 

Stel met je boerenverstand een customer journey sales funnel op 

Sta stil bij de verschillende stappen die een klant doormaakt in relatie tot jouw product of dienst, van de eerste kennismaking tot en met het delen van ervaringen. In het kort komt iedere fase ongeveer neer op één specifieke vraag:

Awareness: Op welke momenten kun jij je product of dienst onder de aandacht van je klant brengen?

Orientation: Hoe kun jij je klant helpen bij het maken van een keuze voor jouw

Consideration: Hoe kun jij je klant helpen om zijn of haar behoeftes om te zetten in een daadwerkelijke aanschaf van jouw product of dienst? 

Purchase: Hoe kun je de aanschaf van jouw product of dienst vereenvoudigen (én betekenisvol maken)? 

Retention: Wat kun je de klant aanvullend nog meer bieden? 

Advocacy: Hoe kun je de klant positief over jouw product of dienst laten praten? 

Speel in op actualiteiten en behoeften

Koningsdag, Pasen, Kerst, Bevrijdingsdag, een verjaardag, wees sympathiek en scherp. Biedt iemand een speciale verjaardagskorting aan als je weet dat iemand die dag jarig is. Of wie weet ga jij met je bedrijf verhuizen en krijgen de eerste vijf helpers een speciale klantenbehandeling. Voor wat, hoort wat. Wees betekenisvol.

Leer slim hergebruiken

Net als met hardlopen - waarin iedere meter als waardevolle meter wordt gezien - is iedere afgeronde actie een gedane actie. Kijk welke acties succesvol waren en kijk hoe je deze nog een keer kunt inzetten indien dit nodig is.

Optimaliseer doelgericht

Meet wat je maakt en anticipeer aan de hand van opgedane inzichten. Produceer content met een duidelijke reden en weet wat je hiermee wilt bereiken. Inventariseer welke methodes je kunt inzetten om relevante inzichten boven tafel te krijgen. Dit kun je zo complex maken als dat je zelf wilt; van eye tracking software tot een simpele Q&A met je klanten.

Simpelweg draait het nog steeds om het winnen van een pole-position in de hoofden van de consument, maar vergt het van een organisatie een oplettende en empathische houding. Hoe klein je bedrijf ook is, het kan nooit kwaad om voelsprieten te ontwikkelen voor de behoeften van de klant en de gave om hier inhoudelijk en effectief op te anticiperen. Kijk hoeveel tijd je per week wilt reserveren om hier energie in te steken, want zelfs de kleine beetjes helpen om voor de consument het verschil te maken.

Over de auteur:

Stephan Kleian, Digital Art Director bij Lukkien in Ede. Lukkien is met meer dan 200 medewerkers één van de grootste communicatiebedrijven van Nederland. Het bedrijf biedt het totale spectrum van communicatiemogelijkheden: van fotografie en filmproductie tot app-ontwikkeling en computer generated imaging, van strategisch positioneringsadvies tot creatieve conceptontwikkeling. www.lukkien.com 


Illustratie: JD Hancock, zie hier zijn portfolio op Flickr