Terug

De toekomst van open-source @ Lukkien


Bij Lukkien eten en drinken we open-source software. Django, PostgreSQL, Linux en alle componenten daaromheen zijn open-source, gratis en vrij beschikbaar. We verdienen ons geld niet door licenties te verkopen, maar door gave applicaties en websites te bouwen op basis van software die je kunt downloaden en gebruiken.

Zulke uitzonderlijke projecten komen niet uit de lucht vallen - klaar voor gebruik. Elk van deze projecten heeft vele mensjaren bloed, zweet en tranen gekost. Alle creativiteit, passie en inzicht die deelnemers hebben geïnvesteerd, brengt ons tot waar we nu zijn; downloaden, installeren, en draaien maar. De investeringen - emotioneel en financieel moeten daarbij niet worden onderschat.

Het op Django gebaseerde Wagtail CMS is ook zo'n gratis en vrij open-source project dat heeft geresulteerd in een goed gebouwd, mooi uitziend en modern Content Management Systeem. Beheerders van een website  kunnen hiermee eenvoudig de inrichting en inhoud van hun website aanpassen, uitbreiden en onderhouden.

Op 16 en 17 juni 2016 organiseerde Lukkien een Wagtail CMS 'sprint' waarbij een groep gepassioneerde ontwikkelaars twee dagen bij elkaar kwam om te werken aan de toekomst. Die van Wagtail CMS natuurlijk, maar indirect ook aan de toekomst van Lukkien zelf. We laten zo zien dat we niet alleen gebruiker zijn van open-source projecten, maar ook als bouwer actief bijdragen.

Door de doelen van de sprint beperkt te houden en toe te spitsen op de aanwezige kennis en expertise werden grote stappen gemaakt binnen de gekozen onderdelen. Wagtail werd geschikt gemaakt voor het nog uit te komen Django-1.10, er werden grote vorderingen gemaakt bij het sneller maken van het toch al snelle platform en ReactJS werd verder geïntegreerd.

Daarnaast blijkt binnen de ervaringen van Lukkien Wagtail heel goed aan te sluiten bij dat 'andere' belangrijke Django project waarmee we e-commerce websites maken: Oscar. Gedurende de sprint is een benadering uitgewerkt waarmee de integratie tussen Wagtail als CMS enerzijds en Oscar als e-commerce platform anderzijds concreet gestalte heeft gekregen in de vorm van een proof-of-concept. Door beide projecten met elkaar te integreren ontstaat er zicht op hoe de sterkste kanten van beide projecten naast elkaar kunnen worden ingezet. 

Natuurlijk is een sprint niet alleen een technisch gebeuren - het is ook een sociaal evenement. De spelers leren elkaar kennen en onderzoeken wat ze aan elkaar hebben. De huidige leiders binnen de Wagtail gemeenschap (Torchbox inc) stralen onmiskenbaar de ambitie uit Wagtail tot een succesvolle gemeenschap te laten uitgroeien. Sprint deelnemers als FourDigits hebben ervaring met het aansturen en ondersteunen van zulke gemeenschappen binnen vergelijkbare projecten.  

Lukkien bracht niet alleen de faciliteiten en een aantal van onze beste ontwikkelaars in. We willen hiermee ook laten zien dat we niet alleen gebruiker zijn van Wagtail, maar dat we ook een significante doorslaggevende bijdrage willen leveren aan de projecten die we van strategisch belang achten.

Elders is al een uitgebreid inhoudelijk verslag gedaan van de voorgang die is gemaakt op de verschillende doelen van de sprint. Wat mij betreft was de sprint een daverend succes. Nog belangrijker is dat de deelnemers naar elkaar toe zijn gegroeid en aan elkaar de intentie hebben uitgesproken Wagtail samen te onderhouden en uit te bouwen.

Over de auteur

Paul Stevens is Managing Engineering bij Lukkien in Ede. Lukkien is met meer dan 200 medewerkers één van de grootste communicatiebedrijven van Nederland. Het bedrijf biedt het totale spectrum van communicatiemogelijkheden: van fotografie en filmproductie tot app-ontwikkeling en computer generated imaging, van strategisch positioneringsadvies tot creatieve conceptontwikkeling