Terug

Sociaal verantwoord een logo ontwerpen

Niet heel lang geleden maakte Instagram hun nieuwe logo wereldkundig, inclusief de logo’s voor Boomerang, Layout en Hyperlapse. Deze verandering leidde tot weerstand onder de vele gebruikers. Persoonlijk vind ik het oude logo – de analoge- ietwat-naar-Polaroid-refererende-camera - een klassieker die klaarstond om een flinke opfrisser te krijgen. Helaas mocht het niet zo zijn en is er abrupt en zichtbaar gebroken met de stijl van het oude logo.

Noemenswaardig hierin is de discussie die ontketende onder de vele gebruikers en creatieve vakidioten; over het logo dat er ineens was en de ogenschijnlijke gemakzucht die er vanaf straalt. Zo wordt bijvoorbeeld het nieuwe logo met een wasmachine vergeleken en worden de verantwoordelijke designers verweten dat zij voor het gemak een stock gradiënt hebben gepakt en op “publiceren” hebben gedrukt. Met enige zekerheid kan ik zeggen dat mensen over het algemeen verandering eng, vervelend en onwennig vinden en “subtiele begeleiding” nodig hebben om de verandering te kunnen bevatten en adopteren. Om die reden wil ik het begrip User Identity Design introduceren.

User Identity Design

Een logo is sociaal gemeengoed en daar kom je niet zomaar even aan, en al helemaal niet als je beseft dat een merk nauw verweven is met de identiteit van een gebruiker. De grootschaligheid waarop Instagram acteert maakt het des te complexer om met opzichtige veranderingen te komen. De oplossing ligt in zekere zin tussen de input en de uiteindelijke output. Veelal wordt een logo vanuit het merk gemaakt, maar nooit echt vanuit de gebruikers. De bottom-up gedachte die schuilgaat achter User Identity Design geeft kwalitatief inhoudelijke aanknopingspunten om meer gebruikersperspectieven toe te laten in de ontwikkeling van een logo. Simpel gezegd, betrek en informeer je gebruikers tijdig om eventueel tot een verandering van een logo te komen.  Graag licht ik daarom een aantal methodes toe die in lijn liggen met de gedachte van User Identity Design en een snellere acceptatie van een nieuw logo.

Gebruikersonderzoeken

Ga voordat je überhaupt aan de slag gaat, kijken welke emotionele band de gebruikers met een logo hebben. De uitkomsten hiervan leveren waardevolle aanknopingspunten voor het maken van keuzes die het beste in lijn liggen met de verwachtingspatronen van de gebruikers. In het geval van Instagram kwam waarschijnlijk naar voren dat de gebruikers een sterke band hebben met het logo, gezien de vele reacties op het nieuwe logo.

Contextuele interviews

Wederom draait het om een grondige analyse van de ervaringen van de eindgebruikers. Bij contextuele interviews gaat het om het observeren en luisteren naar het verhaal van de gebruikers in hun vertrouwde omgeving. Laagdrempelig en effectief. Stel vooraf een semi-gestructureerde vragenlijst op waarin rekening is gehouden met de gewenste output. Met een contextueel interview krijg je meer grip op de band die iemand met het logo heeft en op welke momenten de doelgroep in aanraking komt met het logo. Begeef je vervolgens op plaatsen waar de beoogde doelgroep zich bevindt. In het geval van Instagram kun je dus denken aan festivals, treinen, koffiecafé’s en restaurants.

Social A/B Testing

Vaak zijn de design iteraties van een logo alleen zichtbaar voor een select gezelschap. Strategische en praktische redenen spelen hierin vaak een belangrijke factor in de geheimhouding van deze ontwikkelingen. Bij Social A/B Testing draait het juist om het testen van de design iteraties bij het grote publiek. De uitkomsten van deze testen vormen een belangrijk onderdeel van de storytelling rondom het logo en het complexe proces van acceptatie. In het geval van Instagram hadden ze verschillende richtingen kunnen testen, voordat zij tot een eindoordeel kwamen.

Co-creatie

Maak, indien mogelijk, gebruik van de grote groep fans rondom een merk. Geef hen voldoende context mee, maak hen zichtbaar en laat hun creatieve proces onderdeel worden van de transformatie. Het open karakter van deze methodiek draagt bij aan het versnellen van de acceptatie door het grote publiek. In het geval van Instagram hadden zij hier een contest van kunnen maken, inclusief voorrondes en een finale. Een gemiste kans. 
Sta bij de ontwikkeling van een logo stil bij de altijd aanwezige weerstand. De uitdaging ligt in het creëren van voldoende draagvlak en geloofwaardig verhalen die het proces van acceptatie doen versnellen. Neem het publiek mee in de transformatie, laat hen onderdeel zijn en wees vooral niet bang om te communiceren dat een verandering gaat plaatsvinden.

bron: marketingtribune.nl